Bzik na Pinterest

wtorek, 2 lipca 2013

Kulturalny rozkład jazdy Instytutu Cervantesa w Krakowie na lipiec.


Instituto Cervantes Cracovia Instituto Cervantes

Newsletter lipiec | julio 2013

WYDARZENIA KULTURALNE | ACTIVIDADES CULTURALES

03/07/2013, 18:00
Sala konferencyjna Instytutu Cervantesa | Salón de actos del Instituto Cervantes

Maria Skłodowska-Curie w Hiszpanii | Maria Skłodowska-Curie en España
Wykład | Conferencia
Instytut Cervantesa w Krakowie oraz Instytut Polski w Madrycie zapraszają na wykład Belén Yuste oraz Sonni L. Rivas-Caballero na temat mało znanego w Polsce fragmentu biografii Marii Skłodowskiej-Curie, jakimi są trzy podróże do Hiszpanii, które noblistka odbyła w latach 1919 – 1931. Wykłady wybitnej polskiej noblistki w Madrycie zawsze gromadziły wśród szerokiej publiczności hiszpańską śmietankę towarzyską , a jej wizyty w kraju -w trakcie pierwszej z nich Skłodowska-Curie oznaczona została Orderem Króla Alfonsa XII Burbona-były wydarzeniami szeroko komentowanymi w hiszpańskich mediach. Belén Yuste i Sonnia L. Rivas-Caballero są autorkami świetnie sprzedającej się w Hiszpanii biografii: Maria Sklodowska-Curie: Polka w Paryżu
Wykład po hiszpańsku tłumaczony na język polski. Wstęp wolny.
El Instituto Cervantes de Cracovia y el Instituto Polaco de Madrid les invitan a la conferencia de Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero sobre un aspecto la biografía de Maria Skłodowska-Curie poco conocido: sus tres viajes a España entre los años 1919–1931. A las conferencias de la Premio Nobel polaca en Madrid entre su gran público siempre acudían representantes de la elite social española. Durante su primera visita Skłodowska-Curie fue galardonada con la Orden del Rey Alfonso XII de Borbón, un acontecimiento que tuvo una importante repercusión en la prensa española de la época. Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero son autoras de una famosa biografía recientemente publicada en España: Sklodowska Curie, una polaca en Paris
En español con traducción al polaco. Entrada libre.
04/07/2013 - 11/10/2013
Galeria Instytutu Cervantesa | Sala de exposiciones del Instituto Cervantes

Szkice z Hiszpanii. Fotografie Mariana Maurizio Abramowicza z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie | Esbozos de España. Fotografía de Marian Maurizio Abramowicz procedentes de la colección del Museo Etnográfico de Cracovia 
Wystawa | Exposición
Wystawa Szkice z Hiszpanii jest pierwszą publiczną prezentacją fotografii Mariana Maurizia Abramowicza (1905–1996) ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Jej autorzy oddali w pełni głos fotografowi – polskiemu uchodźcy, agronomowi i taternikowi, który w latach drugiej wojny światowej osiadł wraz z żoną Jadwigą w Hiszpanii, wybierając ten kraj na swoją drugą ojczyznę. Kuratorzy ułożyli narrację z oryginalnych odbitek: to w nich kryją się ostateczne kadry, to one pokazują taki obraz świata, jaki fotograf chciał zatrzymać – najpierw w postaci technicznej dokumentacji badań nad poziomem rolnictwa w Hiszpanii, później jako coraz bardziej swobodne impresje. Wykonane na półmatowym papierze o kremowym podłożu bromowo-srebrowym tworzą – rok po roku – opowieść o Hiszpanii widzianej oczyma przybysza. Zagłębiamy się w nią chronologicznie. Abramowicz fotografuje Hiszpan ię lat czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku, niewiele ponad dekadę od zakończenia wojny domowej, po której nie zabliźniły się jeszcze świeże rany. To kraj bez tłumu turystów, gęstej sieci hoteli i autostrad, w którym czas wydawał się płynąć wolniej niż kiedykolwiek przedtem. Nie każdy mógł zobaczyć taką Hiszpanię. I nie każdemu taka Hiszpania dała się poznać, bo w tamtych czasach jej dawna duma mieszała się z upokorzeniem i niepewnością jutra.
Oficjalna inauguracja wystawy: 4 lipca, godz. 18.00
Godziny otwarcia: pon.-czw. 9:00-19:00; pt. 9:00-15:00. Wstęp wolny.
La exposición Esbozos de España es la primera presentación pública de la obra fotográfica de Mariano Maurizio Abramowicz (1905-1996) del Museo Etnográfico de Cracovia. Sus autores han dejado la voz al fotógrafo- un refugiado polaco, agrónomo y alpinista, que durante la Segunda Guerra Mundial se estableció junto con su mujer Jadwiga en España, eligiendo este país como su segunda patria. Los comisarios de esta exposición han compuesto una narración de las impresiones originales: en ellas se muestra la visión del mundo tal como lo quería fijar el fotógrafo: como una documentación de las investigaciones sobre el estado de la agricultura en España y además como unas impresiones un poco más libres. Realizadas en el papel medio mate sobre el fondo brómico- argéntico van creando, año tras año, una historia sobre España narradada el punto de vista de un forastero . Nos sumergimos en ella cronológicamente.
Inauguración oficial: 4 de julio a las 18.00 horas.
Horario de visita: de lunes a juves de 9:00 a 19:00h., viernes 9:00-15:00. Entrada gratuita.
11-14/07/2013
ULICA 26 STREET ART
Międzynarodowy Festiwal Teatrów | Festival Internacional de Teatro de Calle
ULICA jest jednym z najstarszych festiwali teatru plenerowego w Europie Środkowej. Organizowany przez Teatr KTO od 1988 roku, na stałe wpisał się w letni kalendarz kulturalny Krakowa. W tegorocznym programie dominować będą spektakle z Hiszpanii i Polski, nie zabraknie też artystów z Francji i Niemiec. Przedstawienia kameralne i wielkie widowiska, klauni, akrobaci i spektakle liryczne - ta tradycyjna już dla ULICY wielość form zostanie tym razem poszerzona o silną reprezentację teatru tańca.
Pierwszy raz w historii festiwalu tak silny będzie także wątek edukacyjny i interakcyjny - warsztaty teatralne hiszpańskiego zespołu Cía. Kamchàtka, taneczne prowadzone przez artystów z La Calabaza Danza-Teatro oraz przez autorki polsko-hiszpańskiego projektu everybodyskin, a także spektakl interakcyjny, tworzony podczas festiwalu i przy udziale widzów.

ULICA es uno de los más antiguos festivales de teatro de calle en Europa Central. Está organizado por el Teatro KTO desde 1988 y todos los años forma parte de la programación cultral de verano en Cracovia. En el festival de este año habrá espectáculos de España y Polonia, pero también estarán presentes los artistas de Francia y Alemania.
Espectáculos grandes y pequeños, payasos, acróbatas y teatro lírico han estabado siempre presentes en el festival ULICA que este año se amplía con el teatro de danza. Por primera vez se realizarán también unos talleres de teatro por el grupo español Cía. Kamchàtka, talleres de danza a cargo de los artistas de La Calabaza Danza-Teatro y de las autoras del proyecto polaco-español everybodyskin; y además tendrá lugar espectáculo interactivo creado durante el festival con la participación del público.

Więcej informacji o festiwalu | Más información sobre el festival

FILM | CINE

30/07/2013
Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27
Zły dzień na wędkowanie | Mal día para pescar

Reż. | dir. Álvaro Brechner
Urugwaj | Uruguay 2009, 110 min.
Były mistrz świata w zapasach (van Oppen) ciągle uważa się za „najsilniejszego mężczyznę na ziemi” i wierzy swojemu menadżerowi (Orisni) który organizując mu pokazy i potajemne walki zapewnia go o możliwości powrotu do przeszłości i odzyskania ważnego tytułu. Jednak sprawy przybierają nieprzewidziany obrót, którego bohaterowie nie są w stanie kontrolować.
Film kandydował do Oscara w 2010 roku w kategorii filmów nieanglojęzyczynych.

W ramach cyklu Cervantes w Kinie Pod Baranami
Narra la historia de dos peculiares buscavidas: un ex campeón mundial de lucha libre -Jacob van Oppen- que todavía cree ser "el hombre más fuerte sobre la tierra" y su protector, un manager -Orsini- que le organiza exhibiciones y combates arreglados en secreto. Su peculiar viaje en busca de un glorioso pasado en el que Orsini asegura que "el campeón reconquistará su título", llegará a su fin en el momento en que los acontecimientos toman un rumbo inesperado e incontrolable para los protagonistas.
Seleccionada por Uruguay como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa.

En el marco del programa Cervantes en Cine Pod Baranami 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz